Fuksisanasto

Yliopistomaailman sanakirja

Akateeminen vartti = luennot ja muut oppitunnit alkavat aina vartin yli, vaikka ajankohdaksi olisi merkitty esim. 13-16. Poikkeuksena tähän ajankohdat, jotka ovat merkitty alkavaksi xx:00

Alumni = valmistunut Tampereen Yliopiston opiskelija tai työntekijä

Edari = TREY:n edustajistoon, eli hallitukseen vaaleilla valittu opiskelija

EDU = Tampereen Yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

Excu = ekskursio, joko virallinen tai vapaamuotoisempi yritysvierailu ja opintomatka

Fuksi = ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelija

Gradu = pro gradu – tutkielma, opintojen loppuvaiheessa tehtävä laaja opinnäytetyö

Haalarit = opiskelijan helppokäyttöinen bilevaate, jonka väri ja ulkoasu kertoo kantajastaan. Jokaisella ainejärjestöllä on omanväriset.

Haalaribileet = joka kuukauden ensimmäisenä torstaina järjestettävät poikkitieteelliset opiskelijabileet

Hallopedi = Hallinnon opiskelijaedustaja eli hallopedi on ylioppilaskunnan tehtäväänsä nimittämä opiskelija, joka tuo yliopiston hallintoon opiskelijoiden näkemyksiä ja asiantuntemusta.

HOPS = henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka jokainen opiskelija tekee

Hämeenkadun Appro = Suomen suurin yksipäiväinen opiskelijatapahtuma, joka järjestetään lokakuussa. Ideana on kiertää keskustan ravitsemusliikkeitä juomassa kisajuomia

Itulainen = Tampereen Yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelija

Kandi = kandidaatin tutkielma, yleisesti kolmantena opiskeluvuonna tehtävä opinnäytetyö

Kolmiot = joka kuun viimeinen torstai järjestettävät opiskelijabileet Ravintolamaailmassa

KOPO = Koulutuspoliittinen. Koulutuspoliittisia asioita ovat mm. opiskeluun, opetuksen tasoon ja opiskelumahdollisuuksiin liittyvät asiat

Kyykkä = ulkona pelattava, akateemisen väen suosiossa oleva ikivanha joukkuepeli. Heitettävä palikka on karttu. Jos pelaaja ei osu yhteenkään kaadettavaan palikkaan, heitto on hauki. Kyykän MM-kisat pelataan Hervannan Kampuksella helmikuussa

Lehtori = opettajalle annettu virkanimike

Luento = yliopiston ”oppitunti”

Moodle = selainkäyttöinen opiskelualusta, jota käytetään useilla kursseilla osana opetusta

NettiOpsu = sähköinen palvelu, jossa opiskelija voi mm. selailla opintosuorituksiaan ja tenttituloksiaan, ilmoittautua tenttiin ja kursseille, hakea vaihtoon ja palauttaa opinnäytetyön.

Noppa = opintopiste

Okalainen = Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelija

Opetus-ohjelma = sisältää yliopiston lukuvuosittaiset opetustiedot

Opinto-opas = yliopiston ”opetussuunnitelma”, jossa kuvataan tutkintojen tavoitteet, rakenteet ja sisällöt

Opiskelijan Työpöytä = WebPortaali, jonka kautta pääsee kaikkiin muihin opiskelijan verkkotyökaluihin.

Orientoivat opinnot = Uusille opiskelijoille lukuvuoden alussa järjestettävä tilaisuuksien sarja, jossa opiskelijat perehdytetään yliopisto-opiskelun käytäntöihin.

Periodi = Lukuvuosi jakautuu neljään opetusperiodiin. I ja II periodi ovat syyslukukaudella, periodit III ja IV kevätlukukaudella

Perioditauko = II ja II, sekä III ja IV:sien perioidien väliin jäävä viikko, jolloin ei useimmilla kursseilla ole opetusta, mutta saattaa olla tenttejä. (syys- ja talviloma)

Pinni C = Bar Passion, Pasuuna, Pazuzu, edullinen baari & kahvila Tullintorilla

Poikkitieteellinen = monta tiedekuntaa / ainejärjestöä / kiltaa tekee yhteistyötä tai osallistuu esimerkiksi yhdessä johonkin tapahtumaan

Proffa = professori, yliopiston korkein opetus- ja tutkimustehtävä eli työhön kuuluu tutkimustyön lisäksi myös opettaminen.

Seminaari = yksi kurssimuodoista, sisältää tavallisesti esimerkiksi ryhmätyöskentelyä, esityksiä, keskustelua ja lukupiirejä.

Sillis = Vujujen “jatkojen jatkot”; seuraavan päivän krapulajuhla

Sitsit = akateeminen pöytäjuhla, usein järjestetään jollakin teemalla, ohjelmassa ruokaa, juomaa, laulua

SOPO = Sosiaalipoliittinen. Sosiaalipoliittiset asiat liittyvät mm. opiskelijan toimeentuloon, asumiseen ja terveyteen.

Sähköinen tentti = tentti, joka suoritetaan tietokoneella.

Teekkari = esim. Hervannan kampuksen opiskelija, joka tähtää diplomi-insinöörin tutkintoon

TREY = Tampereen ylioppilaskunta

Vujut = ainejärjestön vuosijuhlat, akateeminen pöytäjuhla

Mainokset