Säännöt

MENTOR RY:N SÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston kasvatustieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Mentor ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on

toimia Tampereen yliopiston kasvatustieteiden opiskelijoiden etujärjestönä sekä ajaa opiskelijoiden opiskeluun liittyviä etuja ja oikeuksia kasvatustieteen tiedekunnassa, tuoda esiin opiskelijoiden näkökulma kasvatustieteiden tiedekunnan opetuksessa ja tutkimuksen suunnittelussa,
pitää yhteyksiä kasvatustieteitä opiskelevien kesken ja vahvistaa yhteyksiä laajempiin opiskelija- ja tieteenharjoittajapiireihin sekä muiden paikkakuntien kasvatustieteen opiskelijoihin sekä edustaa jäseniään.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

järjestää tiedotus- ja julkaisutoimintaa, kokouksia, illanviettoja, urheilu- ja kulttuuritapahtumia sekä vierailuja erilaisiin kasvatustieteen organisaatioihin ja yrityksiin, pitää yhteyttä opiskelijajärjestöihin ja oman alansa laitoksiin sekä ammattijärjestöön, tekee tarkoitustaan edistäviä ehdotuksia yliopiston hallintoelimille yhteistyössä hallinnon opiskelijaedustajien kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Tampereen yliopistossa kasvatustieteitä opiskeleva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.

Yhdistyksessä voi olla kunniajäseniä. Kunniajäseniksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisesti ansioituneet yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisessa.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä hyväksyä yksityinen henkilö, joka osoittaa erityistä kiinnostusta kasvatustieteitä kohtaan sekä oikeuskelpoinen yhteisö, säätiö tai yritys, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

4§ JÄSENEN EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

5§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jokaiselta yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi liittyvältä peritään yhdistyksen kevätkokouksen päättämä liittymismaksu. Jäsenen, jonka liittymismaksun maksamisesta on kulunut seitsemän (7) vuotta tulee maksaa uusi liittymismaksu. Lisäksi varsinaisilta jäseniltä voidaan vuosittain periä yhdistyksen kevätkokouksen päättämä jäsenmaksu. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Jokaiselta yhdistyksen kannatusjäseneksi liittyvältä peritään yhdistyksen kevätkokouksen päättämä liittymismaksu. Lisäksi kannatusjäseniltä voidaan vuosittain periä yhdistyksen kevätkokouksen päättämä jäsenmaksu. Kannatusjäsenyys on voimassa niin kauan kun kannatusjäsen suorittaa vuosittaisen jäsenmaksun kertaluontoisen liittymismaksun lisäksi.

6§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa yhdistyksen varsinaisista jäsenistä valitut puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous.

Hallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Yhdistyksellä on kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa, joiden toimikausi on myös yksi (1) kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen sähköpostilistalla, joka koostuu yhdistyksen jäsenten ilmoittamista sähköpostiosoitteista, vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus

1. valvoo ja hoitaa yhdistyksen sisäistä toimintaa

2. toimeenpanee kokousten päätökset

3. hoitaa juoksevat asiat

4. hoitaa rahavaroja ja muutakin omaisuutta

5. valmistelee ja kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset

6. tekee aloitteita yhdistyksen toiminnan edistämiseksi

7. edustaa yhdistystä.

7§ NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla, kullakin yksin.

8§ YHDISTYKSEN TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määrääminä päivinä, syyskokous marras-joulukuun aikana ja kevätkokous helmi-maaliskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistyksen kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kannatusjäsenellä on läsnäolo ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa (kevät- ja syyskokoukset sekä ylimääräiset kokoukset).

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen sähköpostilistalla, joka koostuu yhdistyksen jäsenten ilmoittamista

sähköpostiosoitteista, vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta.

11§ VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan liittymismaksujen ja jäsenmaksujen suuruudet

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen

purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s